Tournées

sukekiyo
sukekiyo 「Shikan Parade」-Shikkoku No Gi–

28.01.2021 Tokyo・TSUTAYA O-EAST
29.01.2021 Tokyo・TSUTAYA O-EAST

DIR EN GREY
Meguro Rockmaykan GIG 

16.02.2020 KT Zepp Yokohama
17.02.2020 (Wed.) KT Zepp Yokohama
09.03.2020 SHINKIBA STUDIO COAST
10.03.2020 SHINKIBA STUDIO COAST
13.03.2020 SENDAI GIGS
25.03.2020 Zepp Nagoya
27.03.2020 Fukuoka Civic Hall
31.03.2020 Zepp Sapporo
06.04.2020 Namba Hatch
07.04.2020 Namba Hatch