Tournées

DIR EN GREY
TOUR22 PHALARIS -Vol.I-

02.06.2022【KANAGAWA】KT Zepp Yokohama -「a knot」only-
09.06.2022【NIIGATA】Niigata Prefectural Civic Center – Large Hall Stage
12.06.2022【MIYAGI】SENDAI GIGS
19.06.2022【SHIZUOKA】SHIZUOKA CITY SHIMIZU CULTURAL HALL MARINART – Large Hall Stage
23.06.2022【FUKUOKA】Zepp Fukuoka
25.06.2022【HIROSHIMA】HIROSHIMA JMS ASTER PLAZA – Large Hall
28.06.2022【KYOTO】ROHM Theatre Kyoto – Main Hall
29.06.2022【AICHI】Zepp Nagoya
06.07.2022【TOKYO】NAKANO SUNPLAZA
09.07.2022【CHIBA】ICHIKAWA CITY CULTURAL HALL – Large Hall
15.07.2022【OSAKA】Namba Hatch
16.07.2022【OSAKA】Namba Hatch

sukekiyo
« Ugomeku, Kubittake » -Suzaku No Ma-

04.08.22 Tokyo Shinjuku BLAZE

sukekiyo
« Ugomeku, Kubittake »

07.08.22 KANAGAWA Yokohama 1000 CLUB
12.08.22 AICHI Nagoya DIAMOND Hall
14.08.22 NARA Nara EVANS CASTLE HALL
16.08.22 KYOTO Kyoto FANJ
17.08.22 OKAYAMA Okayama CRAZYMAMA KINGDOM
20.08.22 YAMANASHI Kofu CONVICTION

Petit Brabancon
Resonance of the corpse

08.09.2022 (Nagoya) Zepp Nagoya
09.09.2022 (Osaka) Namba Hatch
13.09.2022 (Yokohama) KT Zepp Yokohama
16.09.2022 (Fukuoka) Zepp Fukuoka
21.09.2022 (Tokyo) Zepp Haneda