Setlist sukekiyo Kyoto 08.11

giji necromancer
gunya ketsuron, soshite chimanako
hidauta
junboku, muku de arou ga
kisses
en
kubitsuri yuugu
304 goushitsu, shita to yoru
saredo michidzure
shiryou no ariana
nine melted fiction
mimi zozo
aoguroi hysteria
12ji 20pun konrinzai
anima
nouvelle chanson
naburi
hakudaku

Madaraningen