Setlist Shizuoka 29.01

Ware yami tote
Bugaboo
Doukoku to sarinu
Red soil
Toguro
Soshaku
Dozing green
Vinushka
Inconvenient ideal
Gaika chinmoku ga neuru koro
Reiketsu nariseba

Encore:
Kuukoku no kyouon
Sustain the untruth
Chain repulsion
Stuck man
Utafumi